#FREDSGYMNASET #FG

#MERRYXMAS

En 3-årig videregående studiespesialisering med en unik profil i fred- og konfliktløsning på Fredriksten Festning.

"Fredsgymnaset skal være en videregående linje hvor man skal få generell studiekompetanse kombinert med kunnskap om fred- og konfliktløsning i et ikkevolds-perspektiv, og der elevene skal bli trygge og samfunnsansvarlige som medmennesker."


Ta gjerne kontakt på mailadresse: fredsgymnaset@gmail.com, for mer informasjon om skolen.


Eller på telefon: 91814670 / 93202905


for grunnskole, se: www.hm-skole.no


#IDEALISTISK #FELLESSKAP

Fredsdue

Fredsgymnaset er en videregående skole som eies og drives av Halden Montessoriskole. Fredsgymnaset er ingen montessoriskole, men deler noe av pedagogikken og fokuset på fred med fredelige midler. I tillegg har man felles skolebygg, men med egne undervisningsrom og avskjermede arbeidsplasser. Fredsgymnaset og Halden Montessoriskole sees på som en «familiemodell» og et idealistisk utdanningsfellesskap som er trygt og oversiktlig.

Ved å gå tre år på Fredsgymnaset får man et fullverdig konkurransedyktig vitnemål for videre studier på Universiteter og Høgskoler.

Det er åpent for alle med rett til videregående opplæring å søke Fredsgymnaset.

#ANSATTE #VEILEDERE #MENTORER

Stilling Navn Utdanning og erfaring

Arbeidende styreleder og rektor

Øverste faglig og administrative ansvarlig for skolen

foto

Terje Larsen

Lektor med realfag, Høgskolen i Østfold og Universitetet i Oslo.

Master i kunnskapsledelse, UIO/HSN.

Spesialisering i montessoripedagogikk.

Har mange års arbeidserfaring fra offentlig grunnskole og fra den videregående skolen.

Daglig leder, regelverk og administrasjon

foto

Anne-Wenche Sagen

Matematikk, fysioterapi, økonomi, revisjon og administrasjon.


Spesialisering i montessoripedagogikk.

Faglærer språk og realfag

Pedagogisk inspektør

foto

Bryn Martinsen

Phd. Pedagogikk
Lektor
M.S. utdannet ved James Cook University, Australia.

Adjunkt, rådgiver og sosiallærer

foto

Thore Pettersen

Allmennlærer med fordypning i norsk og musikk.

Adjunkt

Faglærer

foto

Tonje Hasvik

Allmennlærer, Høgskolen i Østfold.

Norsk, Universitetet i Oslo.

Spes.ped., Universitetet i Oslo.

Spesialisering i montessoripedagogikk.

Har mange års arbeidserfaring fra offentlig grunnskole og fra den videregående skolen.

Lektor med opprykk

foto

Thomas Natvig Årstad

Mastergrad i idrett fra NTNU i Trondheim, årsstudium i matematikk fra Høgskolen i Østfold og PPU.

Forsker og konsulent

foto

Jørgen Johansen

Spesialist Transcend og aktivisme. Har erfaring med konflikter og mekling i over hundre land.

Forsker og konsulenter

foto

Majken Sørensen

Phd. Spesialist i Ikkevold og konflikthåndtering. Dosent på Karlstad Universitet.

#PEDAGOGIKK #EKLEKTISK

Fredsgymnaset bygger sin forståelse av læring og utvikling på pedagogisk og psykologisk forskning fra de anerkjente pedagogiske fagmiljøene i Norden. I tillegg vil skolen bruke perspektiver og metoder fra montessoripedagogikken der det er naturlig. Her nevnes spesielt trinnblanding, temafokus, læreren som veileder og mentor, og en sterk tro på dialog og elevene som selvstendig aktører. Det legges vekt på det å tenke selv og å stille kritiske spørsmål i forhold til det etablerte, samt det å tørre å ta selvstendige moralske og etiske valg. Skolen skal være en motvekt mot kulturer knyttet til voldsspråk i spill, film, musikk, «rusarrangement» med mer. Pedagogikken bygger rundt en teoretisk fagopplæring kombinert med mer praktiske oppgaver. Fredsgymnaset etterstreber en inkluderende pedagogikk i et familieperspektiv.

#PROFILFAGET #UNIKT

Fredsgymnaset følger Læreplan for transcend og fredsstudier som har en klar innholdsmessig profil rettet mot ikkevolds-tradisjonen. Det betyr at alt fredsarbeid og konfliktløsning sees i lys av fred med fredelige midler. Det unike er at konflikter og fredsarbeid settes inn i mange ulike kontekster i samfunnet, og i mellommenneskelige relasjoner. Ikkevold er så vel en metode som en prosess i å håndtere konflikter. Tradisjonene fra Gandhi, Martin Luther King og andre brede folkelige bevegelser for samfunnsendring vektlegges. Jf. også FN`s bærekraftsmål for 2030.

#PROGRAM #STUDIEFORBEDRENDE

Vg. 1.

Fellesfag

Norsk, 4 timer

Engelsk, 5 timer

Naturfag, 5 timer

Geografi, 2 timer

Samfunnsfag, 3 timer

Kroppsøving, 2 timer

Matematikk 1P/T, 5 timer

Fremmedspråk, 3 timer

Profilfag

Fredsstudier, 4 timer

Vg. 2.

Fellesfag

Norsk, 4 timer

Kroppsøving, 2 timer

Matematikk 2P/T, 3 timer

Norsk, 4 timer

Fremmedspråk, 4 timer

Profilfag

Fredsstudier, 4 timer

Programfag

Psykologi 1, 5 timer

Medie- og informasjonskunnskap år nr.1: 5 timer

Politikk og menneskerettigheter, 5 timer

Vg. 3.

Fellesfag

Historie, 3 timer

Kroppsøving, 2 timer

Norsk, 6 timer

Religion og etikk, 3 timer

Profilfag

Fredsstudier, 4 timer

Programfag

Psykologi 2, 5 timer

Medie- og informasjonskunnskap år nr.2: 5 timer

#RELEVANS #SPOR

- Universitetene og høyskolene i Norge og Norden tilbyr årsenheter, Ba-studier og Ma-studier i freds- og konfliktløsing.


- Årsenheter/enkeltfag kan også inngå i andre studieretninger som for eksempel innen økonomistudier, ingeniørstudier og helsestudier med flere.


- Studier i fred- og konfliktstudier kan gi jobber direkte i felt i regi av ulike frivillige organisasjoner, forvaltningen og FN med mer.


- Det stilles også nye og flere krav til morgendagens ledere i næringslivet så vel som i det offentlige. Profilfaget vil kunne gi innsikt og kunnskap om sunne arbeidsmiljøer, samt perspektiver om det å balansere økonomisk vinning mot bidrag og utvikling i lokalsamfunn, nasjonalt og internasjonalt (filantropi).

Inspirasjonslenker hvor kompetanse fra Fredsgymnaset er relevant direkte og/eller indirekte:

#ITSLEARNING #MØTEPLASSEN

Fredsgymnaset bruker Itslearning som felles læringsplattform.
Søknadsfrist løpende fram til skolestart høsten 2020.